TOP ỦNG HỘ THÁNG 06/2024

Xin cảm ơn tất cả tình cảm của anh chị em dành cho Cờ Tướng Công Đài.

Họ và tên Mã số Điểm ủng hộ
Chú Báu 670 200
Hệ Thống Sự Kiện 638 400
Nam Phạm 667 200
Pham Ngoc Cảnh 85 1000
Thanh Tâm 666 200
Thế Sơn 669 600
Tom Duong 10 11960
Từ Thọ 665 1000
Pham ngoc tan 633 100
Họ và tên Mã số Điểm ủng hộ

Danh sách này gồm tất cả các hình thức ủng hộ như: Tặng sao, Tài trợ giải đấu, Ủng hộ trực tiếp kênh, Mua hàng trên kênh, Tặng thẻ cào.....