ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Khi live stream, admin sẽ tổ chức quay số chọn ra các mã số tham gia thi đấu. Phải nhập đúng thông tin mới có thể đăng ký thí dấu.

Lưu ý: Bạn phải Đăng ký thành viên trước và biết mã thành viên của mình!