ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Vui lòng xem Hướng dẫn tại đây

Trong các buổi live stream hệ thống sẽ lựa chọn thành viên đã đăng ký tham gia thi đấu bằng hình thức quay số chọn "Mã số" thành viên.

Sau bước này, để được thi đấu, bạn cần "Đăng ký thi đấu" vào mỗi đầu buổi phát trực tiếp.